La nostra escola ha entrat a forma​r part​ del col·lectiu Escola Nova 21. És un pas més a l'hora d'actualitzar i consolidar el nostre Projecte Educatiu​, a la vegada que ens permet treballar en xarxa amb altres escoles que també han apostat per metodologies innovadores.